cennetlik

s.
1. 死后可升入天堂的: \cennetlik bir kişi 能升入天堂的(好)人
2. (指死者)住在天堂上的

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • cennetlik — is., ği Öldükten sonra yerinin cennet olacağına inanılan kimse, cennetmekân …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yüzünü gören cennetlik — uzun süre görünmeyen kimseler için söylenen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ASHÂB-I CENNET — Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar. (Bak: Aşere i Mübeşşere …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cennetmekân — is., esk., Ar. cennet + mekān Cennetlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yüz — 1. is. 1) Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. S. F. Abasıyanık 2) Yüzey, satıh Suyun yüzünde. 3) Kesici araçlarda ağız Bıçağın keskin yüzü. 4) Bir kumaşın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • içine doğmak — bir işin olacağını veya olduğunu hiçbir belirtiye dayanmadan önceden sezinlemek, malum olmak Bunu git hocadan sor, elbette benden, senden önce o cennetlik kişinin içine doğmuştur. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • behiştî — (F.) [ ﯽﺘﺸﻬﺑ ] cennetlik …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ASHÂB-I YEMİN — Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab ı Hakk ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • AŞERE-İ MÜBEŞŞERE — Hz. Peygamber in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BEHİŞTÎ — f. Behiştle ilgili, cennetlik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • BERZAH — İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası. * Perde. * Sıkıntılı yer. * İki yer arasındaki geçit. * Mani a, engel, (Bak: Sırat köprüsü). Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.